بخش ها

  عملیات

سرور مجازی ایران 1GB 0 موجود است
شروع از 180,000تومان ماهانه
 • پردازنده 1 Core
 • مقدار رم 1GB
 • فضای دیسک 10 GB
 • ترافیک 1TB
 • بکاپ گیری در صورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی ایران 2GB 0 موجود است
شروع از 290,000تومان ماهانه
 • پردازنده 1 Core
 • مقدار رم 2GB
 • فضای دیسک 50 GB
 • ترافیک 1TB
 • بکاپ گیری در صورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی ایران 4GB
شروع از 610,000تومان ماهانه
 • پردازنده 2 Core
 • مقدار رم 4GB
 • فضای دیسک 80 GB
 • ترافیک 1TB
 • بکاپ گیری درصورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی ایران 8GB
شروع از 1,100,000تومان ماهانه
 • پردازنده 4 Core
 • مقدار رم 8GB
 • فضای دیسک 100 GB
 • ترافیک ماهانه 2TB
 • بکاپ گیری در صورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی ایران 16GB
شروع از 2تومان ماهانه
 • پردازنده 8 Core
 • مقدار رم 16GB
 • فضای دیسک 120 GB
 • ترافیک ماهیانه 4TB
 • بکاپ گیری درصورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان