بخش ها

  عملیات

5GB-Reseller
شروع از 150,000تومان ماهانه
 • فضای دیسک 5000MB
 • نوع دیسک NVMe
 • ادد دامین نامحدود
 • تعداد کاربر 30
 • سرور LiteSpeed
 • مدیریت کاربران کامل
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کامل امکانات
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
10GB-Reseller
شروع از 200,000تومان ماهانه
 • فضای دیسک 1000MB
 • نوع دیسک NVMe
 • ادد دامین نامحدود
 • تعداد کاربر 40
 • سرور LiteSpeed
 • مدیریت کاربران کامل
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کامل امکانات
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
20GB-Reseller
شروع از 400,000تومان ماهانه
 • فضای دیسک 20000MB
 • نوع دیسک NVMe
 • ادد دامین نامحدود
 • تعداد کاربر 50
 • سرور LiteSpeed
 • مدیریت کاربران کامل
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کامل امکانات
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
50GB-Reseller
شروع از 800,000تومان ماهانه
 • فضای دیسک 50000MB
 • نوع دیسک NVMe
 • ادد دامین نامحدود
 • تعداد کاربر 80
 • سرور LiteSpeed
 • مدیریت کاربران کامل
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کامل امکانات
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان