بخش ها

  عملیات

سرور مجازی NVMe-2GB 0 موجود است
شروع از 350,000تومان ماهانه
 • پردازنده 1 Core
 • مقدار رم 2GB
 • فضای دیسک 30 GB
 • نوع دیسک NVMe
 • ترافیک ماهیانه ۱TB
 • بکاپ گیری درصورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی NVMe-4GB
شروع از 710,000تومان ماهانه
 • پردازنده 2 Core
 • مقدار رم 4 GB
 • فضای دیسک 60 GB
 • نوع دیسک NVMe
 • ترافیک ماهیانه ۱TB
 • بکاپ گیری درصورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی NVMe-6GB
شروع از 1,100,000تومان ماهانه
 • پردازنده 4 Core
 • مقدار رم 6GB
 • فضای دیسک 80GB
 • نوع دیسک NVMe
 • ترافیک ماهیانه 2TB
 • بکاپ گیری درصورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی NVMe-8GB
شروع از 1,500,000تومان ماهانه
 • پردازنده 4 Core
 • مقدار رم 8GB
 • فضای دیسک 100GB
 • نوع دیسک NVMe
 • ترافیک ماهیانه 2TB
 • بکاپ گیری در صورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی NVMe-16GB
شروع از 2,500,000تومان ماهانه
 • پردازنده 8 Core
 • مقدار رم 16GB
 • فضای دیسک 120GB
 • نوع دیسک NVMe
 • ترافیک ماهیانه 2TB
 • بکاپ گیری در صورت نیاز
 • منابع اختصاصی
 • آپلینک سرور Gbps 1
 • کنترل پنل دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید راه اندازی رایگان